ÖRME KONFEKSİYON PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ

Küresel Örme Pazar Büyüklüğü (KÖPB), 2014 yılında 445,2 milyar ABD Doları iken %3,8 azalış ile 2015 yılında 428,3 Milyar ABD Dolar’a gerilemiştir. Küresel Örme Konfeksiyon Pazar Büyüklüğü son 5 yılda %8,4 büyümüştür. Küresel Örme Pazar Büyüklüğü (KÖPB) ile Küresel GSYH oranı 5 yıl için ortalama %0.55 olarak hesaplanmıştır.

Avrupa Birliği Ülkelerinde Örme Konfeksiyon Pazar Büyüklüğü (ABÖBP), 2014 yılında 144 Milyar Dolar pazar hacmine sahip olan örme konfeksiyon 2015 yılında %10,4 azalış ile 129 Milyar ABD dolarına gerilemiştir. 2015 yılı sonunda AB ülkelerinde örme sektöründe bir daralma görülmektedir.

Türkiye Örme Konfeksiyon Pazar Büyüklüğü (TÖPB), 2014 yılı Pazar hacmi 11 Milyar ABD Doları iken 2015 yılında %11,1’lik azalış ile 9,7 Milyar ABD Dolarına gerilemiştir. Türkiye Örme Pazar hacmi son 5 yılda %4,7 artış göstermiştir. Türkiye Örme Pazar büyüklüğü ile Türkiye GSYH oranı 2011 yılında %1,22’den 2015 yılında %1,36’ya yükselmiştir.

Aşağıdaki tabloda 2011-2015 yılları Örme Konfeksiyon Sektörü Pazar Büyüklüğü (ÖPB) değerleri, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) değerleri ve Küresel, Avrupa Birliği ve Türkiye Örme Konfeksiyon Pazar Büyüklüğü Yıllık Bileşik Büyüme Oranları (YBBO) ve Toplam Büyüme Oranları (TBO) verilmiştir.